Lập kế hoạch

LẬP KẾ HOẠCH: Lập kế hoạch và phát triển các chiến lược phân phối và bán hàng toàn diện và dài hạn

Tận dụng hơn 27 năm kinh nghiệm tại địa phương và hệ thống quản lý hỗ trợ công nghệ trên toàn mạng của chúng tôi cho phép chúng tôi lên kế hoạch phân phối một cách chiến lược và toàn diện phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Với mạng lưới hơn 150.000 điểm bán hàng trải rộng toàn quốc cung cấp cho chúng tôi thông tin về thị trường cho phép chúng tôi dự đoán nhu cầu tiêu dùng trong tương lai và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Thêm nữa chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch tiếp thị, cung cấp thông tin về sản phẩm, giá cả và khuyến mãi thông qua từng kênh phân phối và thị trường mục tiêu, doanh số bán hàng theo kế hoạch mỗi tháng, loại khách hàng và khu vực, giới thiệu và xóa sản phẩm, v.v.